BOKNINGSAVTAL

I tidigt skede tecknas ett bokningsavtal mellan föreningen och blivande köpare. Bokningen betyder att föreningen reserverar en specifik bostad till dig som blivande köpare. Som blivande köpare betalar du in en bokningsavgift om 30.000 kr till mäklarens klientmedelskonto. Ett bokningsavtal är inte bindande utan kan gå åter på villkor som anges i bokningsavtalet. Om du som tecknar ett bokningsavtal inte väljer att fullfölja genom att teckna ett förhandsavtal återbetalas 23 000 kr. Om du fullföljer och tecknar förhandsavtal ses erlagd bokningsavgift som en del av köpeskillingen för bostadsrätten.

FÖRHANDSAVTAL

Förhandsavtalet tecknas mellan dig som köpare och den bildade bostadsrättsföreningen och sker innan lägenheten är färdigställd. Avtalet är juridiskt bindande varför det är viktigt att du i det här läget har försäkrat dig om att du kan finansiera köpet. Om du inte gjort det innan är det viktigt att du kontaktar din bank för att få ett lånelöfte. I samband med tecknande av förhandsavtalet ska en förskottsbetalning om totalt 100 000 kr erläggas. Eventuell erlagd bokningsavgift avräknas. Förskottsbetalningen är en del av det totala priset. Bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i en kostnadskalkyl vilken kommer utgöra en av flera bilagor till avtalet.

UPPLÅTELSEAVTAL

Ni får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Detta beräknas ske ca 3-6 månader innan tillträdesdagen, dock senast tillträdesdagen. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Efter tecknande av upplåtelseavtal betalas 10% av bostadsrättens pris, tidigare erlagt förskott om 100 000 kr avräknas.

TILLTRÄDE & INFLYTT

Med minst 3 månaders framförhållning meddelas du som köpare definitiv dag för tillträde. Detta för att du i lugn och ro ska kunna ordna allt inför din kommande flytt. Resterande del av bostadens pris ska betalas tre bankdagar före inflyttning. Tidigare erlagt förskott räknas av. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med tillträde överlämnas nycklar samt all information som du som boende behöver, exempelvis drift- och skötselinstruktioner.

BESIKTNING & GARANTI

Innan tillträdet besiktigas entreprenaden av en opartisk besiktningsman för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en bostad kommer att få möjlighet att besöka ditt hus innan inflytt och lämna eventuella synpunkter på utförda arbeten. En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning. Eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras då för att därefter åtgärdas. Utöver detta finns 2 års garanti på vitvaror och blandare och 5 års garanti på byggnationen.

RESERVATIONER

Bilder är framtagna digitalt och i ett tidigt skede, avvikelser likväl som tillval kan förekomma. Föreningen förbehåller sig rätten till ändringar i material och konstruktioner samt att ersätta berörd produkt med likvärdig.